Wijziging statuten

 

Gisterenmiddag werden in Notariaat de Tiendschuur te Weert de vernieuwde Statuten en Huishoudelijk Reglement van kracht. De vorige Statuten dateerden van 9 mei 1979.

Bestuur en leden hebben de Statuten en Huishoudelijk Reglement in het afgelopen jaar aangepast naar de moderne tijd.
Tevens werd de naam van de vereniging aangepast naar “schutterij St. Antonius Stramproy 1475“.
1475, het jaar van oprichting, is aan de naam toegevoegd.

Een en ander werd door notaris Angelique Koning op papier gezet waarna voorzitter Leon Kusters en secretaris Nico Parren de stukken mochten ondertekenen.