Patroonsfeest

Zoals bekend viert onze vereniging op zaterdag 17-1 het jaarlijks patroonsfeest.
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
14.30 uur  verzamelen in uniform bij café de Kantien
14.40 uur  gezamenlijk vertrek in korte optocht naar de kerk
15.00 uur  aanvang H. Mis
16.00 uur  gezamenlijk vertrek in optocht naar café de Kantien
19.00 uur  vertrek naar zaal van Loon
Het bestuur hoopt, en verwacht, een grote opkomst van de leden zodat we er gezamenlijk een mooie en gezellige middag/avond van kunnen maken.