Opening seizoen_huldiging jubilarissen

Op 1e Paasdag werd zoals altijd weer het seizoen geopend met het huldigen van de jubilarissen.

Namens de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) waren Frans Voermans en Sven Beckers aanwezig. Beide heren reikten aan de jubilarissen Nico Parren (50 jaar LBT) en Frans Verhaag (50 jaar LBT) de insignes met bijbehorende oorkondes uit.

Vervolgens nam voorzitter Leon Kusters het woord en riep achtereenvolgens de jubilarissen Josefien Maes (12,5 jaar OLS), Maurice Feller (12,5 jaar OLS) en Peter Daniels (40 jaar OLS) naar voren. Voor elk van de jubilarissen had hij een mooi woordje in petto.

Namens de bond EMM was voorzitter John van Rooij aanwezig om de medailles op te spelden en de oorkondes uit te reiken.

Na de gebruikelijke serenade konden de schutters naar buiten om de eerste schoten van het nieuwe seizoen te lossen.

Voor nog meer foto’s klik je hier!!