Maatregelen vanwege het Coronavirus

Het bestuur van schutterij St. Antonius 1475 heeft besloten dat vanwege het Coronavirus er voorlopig géén verenigingsactiviteiten in en rond ons clubgebouw plaats zullen vinden.

Daarmee geeft de vereniging gehoor aan de eis van de overheid  om passende maatregelen te treffen tegen het Coronavirus (COVID-19).
Concreet houdt dit in dat tot 1 juni géén doorgang zullen vinden:

– de repetities van de drumband
– bestuursvergaderingen
– het windbuksschieten op 28 maart
– de opening van het seizoen op 12 april

Vanzelfsprekend zullen ook de schuttersactiviteiten die tot 1 juni (instructiemiddag, PK OLS-federatie, BF Roggel en verbroedering) buiten het dorp plaats vinden afgelast worden.

Zodra er meer nieuws is zullen wij daarmee naar buiten treden.