Jaarvergadering

Deze zal gehouden worden op zaterdag 5 maart 2016 in ut Heier Heufke, aanvang 20.00 uur.

Tussen 19.00 uur en 20.00 uur is er koffie met vlaai. Tevens liggen dan de financiële stukken, het jaarverslag 2015, de notulen van de najaarsvergadering en de notulen van de ledenvergadering over uniformen ter inzage.