Een attentie voor de leden van schutterij St. Antonius Stramproy 1475

Het jaar 2020 is voor iedereen een “vreemd” jaar geweest. Vanaf medio maart viel het Coronavirus ons land binnen waarna iedereen aan diverse maatregelen gebonden was.

Voor ons als schutterij was dit een zware tegenvaller, we zouden in juni immers een bondsschuttersfeest en een QMusic Foute Party organiseren.

De voorbereidingen waren in het najaar van 2019 reeds gestart en alles lag op schema. Het vervolg is bekend: alle grotere evenementen werden afgelast en doorgeschoven naar 2021. Op dit moment is het nog maar de vraag of deze evenementen in 2021 wel doorgang kunnen vinden. Ons rest niets anders dan afwachten.

Het waren niet alléén de schuttersfeesten die niet door konden gaan. Andere jaarlijkse activiteiten zoals Pasen, de verbroedering, het koningschieten en de afsluiting van het seizoen vielen in het water. Geen enkele activiteit om eens gezellig bij elkaar te komen kon plaatsvinden. Zo’n jaar hopen wij nooit meer mee te hoeven maken.

Het bestuur heeft dan ook gemeend om op het eind van het jaar alle leden een hart onder riem te moeten steken middels enkele kleine presentjes en de fles wijn van de bond EMM.

Afgelopen zaterdag hebben de leden van de activiteitencommissie de tassen met veel plezier gevuld (zie foto’s) waarna de bestuursleden deze bij de leden konden bezorgen.

Het bestuur van schutterij St. Antonius Stramproy 1475

wenst U en de Uwen fijne Feestdagen en een GEZOND 2021