Bondsfeest Leuken

Op zondag 6 september is op Leuken alweer het laatste bondsfeest van dit seizoen. Er wordt om 12.00 uur vertrokken bij café van Loon. De terreinwedstrijden starten vanaf 12.30 uur (marswedstrijden om 13.10 uur).

De opening, waar onze vereniging aan deelneemt, is om 14.00 uur. De optocht vertrekt om 14.15 uur, het optochtnummer is 2.

Dit gedeelte van het programma + het windbuksschieten voor de jeugd vindt allemaal plaats bij het clubgebouw van St. Job aan de Kaaskampweg.
De schietwedstrijden (aanvang 15.15 uur) vinden plaats aan de Spechtebaan. Degenen die niet aanwezig kunnen zijn dienen zich tijdig af te melden bij de zestalcommissie of tambour-maître.

BF Leuken

Persbericht schuttersfeest 6 september

Op zondag 6 september a.s. organiseert Schutterij St.Job Leuken-Weert het 375e schuttersfeest van de schuttersbond EMM.
Het schuttersfeest zal op een tweetal locaties plaatsvinden en daardoor zullen de activiteiten worden opgesplitst.
– De optocht en de terreinwedstrijden zullen plaatsvinden op en nabij de sportaccommodaties en ons clubgebouw aan de Kaaskampweg.
– De schietwedstrijden zullen gehouden worden op het feestterrein aan de Spechtebaan.

Zoals gemeld zullen alle terreinwedstrijden, zoals de muziekwedstrijden, de schoonheidswedstrijden, het vendelen en de exercitie, plaatsvinden op de locatie Kaaskampweg (voetbalcomplex DESM). De terreinwedstrijden zullen aanvangen om 12.30 uur en worden beëindigd om ca.14.00 uur.

Aansluitend is op deze locatie de officiële opening en zal om 14.15 uur de optocht vertrekken richting het centrum van Leuken.
De folkloristische optocht zal de onderstaande route volgen:

Kaaskampweg – Achterstestraat – Beemdenstraat – Voorstestraat (Defilé aan het kerkplein) – Friezenstraat – Middelstestraat – Frankenstraat – Kaaskampweg

Na de optocht zal het geheel zich verplaatsen naar het feestterrein aan de Spechtebaan, waar de schietwedstrijden gehouden zullen worden.