afscheidsdienst Jac Pleunis

Op zondag 29 november hebben we de afscheidsdienst van ons overleden lid Jac Pleunis bijgewoond.
Het was een mooie dienst met toespraken van de voorzitters van de schutterij en de carnavalsvereniging.
Na afloop van de dienst hebben we Jac een laatste groet gebracht middels een stukje muziek en een 7-tal kamerschoten (zie filmpje).